Baby Friendly Hospital Initiative

In 1991 startte de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en Unicef een nieuw initiatief om borstvoeding te beschermen en te ondersteunen in alle materniteiten ter wereld.
Hiermee werd de start gegeven voor de oprichting van het “Baby Friendly Hospital Initiative”.  Dit initiatief wordt ondersteund door een plan waarin tien vuistregels zijn opgenomen waaraan een materniteit die zich borstvoedingsvriendelijk wil opstellen moet voldoen.

Het doel van dit initiatief is om een ideale start te geven aan alle baby’s.

Het doel van de WHO is om borstvoeding terug als norm te beschouwen en zowel qua start, exclusiviteit en duur te verbeteren.


Tien vuistregels tot het welslagen van Borstvoeding

  1. Er is een geschreven borstvoedingsbeleid, alle teamleden zijn op de hoogte van onze werkwijze in verband met borstvoeding
  2. Iedereen kreeg dezelfde opleiding en kreeg de technieken op dezelfde wijze aangeleerd
  3. Alle zwangere vrouwen krijgen de nodige voorlichting over de voordelen en de praktijk van de borstvoeding
  4. Baby en moeder hebben onmiddellijk na de geboorte huid op huid contact gedurende minstens 1 uur, zodat iedere baby de meest gunstige start kan maken
  5. Iedere vrouw wordt begeleid bij het op gang brengen van de borstvoeding.  De nodige tips zullen worden gegeven om deze dan ook in stand te houden.  Aan moeders wordt geleerd om de hongersignalen van haar baby te leren kennen.
  6. Om een optimale melkproductie te verkrijgen zullen baby’s geen andere voeding krijgen, tenzij er een medische indicatie bestaat
  7. Rooming-in, mama en baby blijven 24u op 24u samen
  8. Voeden op verzoek
  9. Als er weloverwogen voor borstvoeding werd gekozen, vermijden we alle vormen van speentjes of fopspenen
  10. Bij ontslag wordt de nodige informatie gegeven voor verdere begeleiding