Wat doe ik?

Voor de bevalling / prenataal

Zwanger zijn is steeds opnieuw een wonderbaarlijke maar ook spannende tijd.
Je kijkt vol verwachting uit naar de komst van jullie baby. Dikwijls heb je ook vele vragen, ervaar je ongemakken of ben je onzeker. Daarom is het belangrijk om naast de medische opvolging en controles de kans te krijgen om antwoord te krijgen op al je vragen.

Je kan bij mij terecht voor extra begeleiding, aanvullend op de medische controles, voor de voorbereiding op de bevalling of voor extra informatie omtrent zwangerschap, borstvoeding en bevalling.
Het is ook leuk jullie op voorhand te leren kennen om jullie na de bevalling gepast verder te kunnen opvolgen.

Wanneer er tijdens de zwangerschap complicaties ontstaan, word je steeds doorverwezen naar je gynaecoloog.

Deze raadplegingen worden maximaal 12 x per zwangerschap terugbetaald door het ziekenfonds.

Wat gebeurt er precies tijdens een prenatale zitting?

> Opvolging bloeddruk
> urinetest zo nodig
> controle van de groei van je buik
> kindsbeweging en harttonen beluisteren
> vragen beantwoorden
> voorbereiding op bevalling
> informatie omtrent zwangerschap, bevalling, borstvoeding

Na de bevalling / postnataal

Na je bevalling in het ziekenhuis, kan je zowel voor een polyklinische als voor een bevalling met een kort ziekenhuisverblijf bij je thuiskomst nog verdere opvolging krijgen.
Dit voor :
> begeleiding borstvoeding
> babyverzorging, wegen, meten
> PKU-test (hielprik)
> opvolging en verzorging bij thuiskomst premature baby
> opvolging en verzorging mama
> wondzorg, inspuitingen, …

      

Tijdens de huisbezoeken wordt er gekeken naar bloedverlies, baarmoederinvolutie, borsten, gewichtscontrole van je baby, controle huidskleur, navel, stoelgang en urinepatroon …

Daarnaast bied ik ook hulp bij het geven van een badje en begeleiding bij borstvoeding.

De kosten van de begeleiding tijdens de kraamperiode worden tot 6 raadplegingen volledig terugbetaald door het ziekenfonds.
Verlenging met 3 extra raadplegingen is mogelijk.  Bij verwikkelingen kunnen deze raadplegingen ook verlengd worden, maar enkel op medisch voorschrift.

Je hoeft op het moment van het huisbezoek niets te betalen, dit omdat ik werk met de ‘derdebetalersregeling’, waardoor de betaling onmiddellijk via het ziekenfonds gaat.
Enkel de vervoersonkosten zullen aangerekend worden, meestal na het afronden van de periode van de zorgen of tussentijds op het einde van elke maand.  Ook zal er een éénmalige administratiekost worden aangerekend bij de opstart van de zorgen bij een nieuw gezin.

Wanneer je ondersteunende hulp wenst in het huishouden, voor de verzorging van je baby of opvang van de andere kinderen, kun je kraamhulp of familiehulp aanvragen.
Indien je van deze diensten gebruik wil maken kun je best vanaf de 30ste zwangerschapsweek contact opnemen met de landelijke thuiszorg, de kraamvogel of je ziekenfonds.

3f0af78276-KRAAMZORG